НАШІ ВИДАННЯ
Громадська наукова організація «Фундація публічно-правових ініціатив» є засновником наукового видання – «Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права», який виходитиме чотири рази на рік, що надасть можливість для публікацій власних наукових досліджень визнаним науковцям, докторантам, аспірантам і широкому колу практиків. Журнал стане важливим теоретико-методологічним підґрунтям для широкого кола науковців і спрямований на популяризацію новітніх досягнень та обмін передовим досвідом у сфері права, юридичної освіти, висвітлення актуальних питань практичного застосування законодавства України, психології та психологічної освіти, публічного управління та адміністрування.
ДНІПРОВСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЧАСОПИС
публічного управління, психології, права